شهرداری رفسنجان بین سالهای ۱۳۱۲تا ۱۳۱۵ هجری شمسی تأسیس شد ، اما این شهرداری از سال ۱۳۲۲ هجری شمسی رسماً شروع به کار نمود.

در ابتدا چون شهرداري ساختمان مستقلي نداشت و زيرمجموعه فرمانداري محسوب مي شد،لذا معمولاً شخصي از فرمانداري مسئوليت انجام امور شهرداري را بر عهده مي گرفت.از مشخصات سرپرستان و يا شهرداران اوليه شهرداري رفسنجان اطلاع دقيقي در دست نيست ليكن اولين شهردار رسمي رفسنجان به موجب حكم وزارت كشور در سال۱۳۲۲ هجري شمسي آقاي محمد علي رهنما بود.